24 oct. 2013

Auga e fotografíaEntre as actividades destindas a conmerar o Ano Internacional da Cooperación na  Esfera da Auga, a  Biblioteca escolar do IES Arcebispo Xelmírez II convoca un concurso de fotografía sobre o tema da Auga, coa fin de concienciar ao alumnado que habita nun país húmido, que a auga constitúe un dos retos máis importantes do noso tempo e que a cooperación na esfera da auga é vital para o mantemento da paz e a seguridade no mundo.


 BASES DO CONCURSO


1.PARTICIPANTES: Pode concurrir todo o alumnado. O profesorado e os pais e nais, poden presentar fotografías fora de concurso.

2. TEMÁTICA: As imaxes presentadas deben estar relacionadas coa Auga . A organización resérvase o dereito de aceptar as obras según se axusten ou non á temática proposta e a uns criterios de calidade técnica mínimos.

3. ENVÍO DAS OBRAS: Cada concursante pode enviar unha fotografía ou unha serie de ata un máximo de 3 imaxes, que deben presentarse en formato JPG.  Enviaránse a través do correo da biblioteca: biblixel2@gmail.com, axuntando o formulario de admisión, no que debe figurar o nome completo do alumno/a, data de nacemento, curso e grupo. Os traballos presentados deben ser inéditos. 

4. PRAZOS DE ENTREGA: Ata as 14.00 do 7 de decembro.

5. SELECCIÓN DE OBRAS E FALLO: As fotografías presentadas a cada categoría proxectaranse no vestíbulo do centro. As obras finalistas de cada categoría pasarán á fase final do concurso, imprimiranse en papel e terán un período de exposición pública. Durante ese período, todo o alumnado poderá votar. O premio será para a fotografía máis votada dentro de cada categoría.

6. FALLO E ENTREGA DE PREMIOS:    O fallo do Concurso realizarase o 13 de decembro  e o día 20 terá lugar a entrega de premios. As fotografías gañadoras publicaranse no blog da biblioteca.


No hay comentarios:

Publicar un comentario